Polityka prywatności

ADMINISTRATOREM PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST ESTE CLINIC PAULINA MAJEWSKA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI , PRZY UL.PIOTRKOWSKIEJ 243/1U.  CELEM JEST UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PRZESŁANE PYTANIA LUB W INNYCH SPRAWACH, W KTÓRYCH PANI/PAN KONTAKTUJE SIĘ Z NAMI WYKORZYSTUJĄC KONTAKT MAILOWY. PRZYSŁUGUJE PRAWO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA ORAZ OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA. WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH JEST W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Witamy na stronie internetowej www.este-clinic.pl. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jak gromadzimy, używamy , chronimy i dane osobowe naszych klientów oraz użytkowników strony internetowej. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych.

 1. A. Podstawowe informacje
  B. Odwiedziny naszej strony internetowej
  C. Korzystanie z naszych usług
  D. Możliwości kontaktu
  E. Prawa osób, których dane dotyczą
  F. Kontakt

Polityka prywatności

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej lub oferty online na stronie https://este-clinic.pl/. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail.

 1. Podstawowe informacje
 2. Administrator

Administratorem w zakresie prawa ochrony danych są zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO):

 • w odniesieniu do danych zbieranych w związku ze zwykłym przeglądaniem przez niezarejestrowanych i niezalogowanych użytkowników naszej strony internetowej jest Este Clinic Paulina Majewska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 243, 90-456, Łódź;
 • w przypadku obsługi płatności w ramach sprzedaży internetowej jest  Este Clinic Paulina Majewska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 243, 90-456, Łódź;
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane w związku z innymi procesami, administratorem Państwa danych osobowych jest  Este Clinic Paulina Majewska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 243, 90-456, Łódź;
 1. Bezpieczeństwo danych

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem danych osobowych. Dostęp do kont klientów i innych usług osobistych możliwy jest tylko po wpisaniu identyfikatora użytkownika i osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność danych dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeżeli komputer jest udostępniany innym osobom.

Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z szyfrowaniem 256-bitowym.

 1. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przetwarzania lub jeżeli wymagają tego obowiązujące nas przepisy prawa, np. przepisy o rachunkowości. W przypadku, gdy cel przetwarzania przestanie istnieć (np. w przypadku rezygnacji z usługi newslettera) lub w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. ograniczone przetwarzanie do celów wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

 • B. Odwiedziny naszej strony internetowej

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrują się Państwo, nie robią rezerwacji na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podają nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

 1. Techniczne udostępnianie strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

 • Adres IP;
 • Data i godzina zapytania;
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
 • Treść wniosku (konkretna strona);
 • Status dostępu/kod statusu HTTP;
 • Ilość danych przekazywanych w danym przypadku;
 • Witryna internetowa, z której pochodzi wniosek;
 • Przeglądarka;
 • System operacyjny i jego interfejs;
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i bezpieczeństwa systemu. Ponadto dane te wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszej oferty online.

 1. Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom naszej oferty online korzystania z niej. Przykładem może być funkcja koszyka na stronie internetowej, w przypadku której plik cookie służy do „zapamiętania” przez użytkownika artykułów zapisanych w koszyku, tak aby mógł on zachować tę kombinację artykułów podczas następnej wizyty, jeżeli rezerwacja nie została jeszcze zakończona. Te pliki cookie, których działanie jest ograniczone do 10 dni, są wykorzystywane na podstawie art. 173 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalnej i wygodnej oferty online.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się używaniu określonych plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

Ze względu na stosowanie określonych plików cookie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje dotyczące analizy internetowej i stosowania tzw. plików cookie stron trzecich poniżej.

 1. Analiza internetowa i marketing online
 2. a) Spseudonimizowane profile użytkowników

Administratorzy tworzą w celach reklamowych, badań rynkowych i w celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania oferty online, spseudonimizowane profile użytkowników na podstawie korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej. Dane te są w szczególności cechami służącymi do identyfikacji użytkownika, informacjami o początku i końcu, jak również o zakresie danego korzystania ze strony i informacjami o multimediach, z których korzystają Państwo jako użytkownicy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Konstrukcja przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego stanowi podstawę naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych.

Profile użytkowników nie są łączone z danymi posiadacza pseudonimu. Jeżeli jednak nie zgadzają się Państwo się na utworzenie spseudonimizowanego profilu użytkownika, można w każdej chwili sprzeciwić się temu. Sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych w celach marketingowych można wyrazić, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: esteclinicsalon@gmail.com

 1. b) Usługi analizy internetowej

Korzystamy z różnych usług analiz internetowych, aby nasza oferta online była bardziej przyjazna dla użytkownika i atrakcyjna. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usług analizy internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, przy czym za podstawę naszych uzasadnionych interesów przyjmuje się projekt przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego. Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane do wyżej wymienionych celów, realizujemy również koncepcję wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne) poprzez „baner plików cookie”.

 1. c) Google AdsConversion Tracking

W naszej ofercie online korzystamy z usług Google „Google Ads“, a w ramach tego z tzw. „Google Conversion-Tracking“ Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Oznacza to, że po wyświetleniu reklamy w przeglądarce internetowej użytkownika lub po wejściu przez niego w interakcję z reklamą (interakcja jest rozumiana jako kliknięcie lub obejrzenie reklamy video), która jest serwowana przez konto Google Ads, Google Ads zapisuje plik cookie z informacją o wyświetleniu lub interakcji. Następnie zainstalowany na niniejszej stronie internetowej tag śledzenia konwersji odczytuje ten plik cookie, a następnie odsyła go do Google Ads z informacjami o konwersji. Informacje te służą do generowania statystyk o użytkownikach.

Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w Google Conversion Tracking, mają Państwo możliwość sprzeciwienia się temu. W tym celu można po prostu dezaktywować odpowiedni plik cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod: http://www.google.de/policies/privacy/

 1. d) Google Ads Remarketing

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową otrzymuje plik cookie, który instaluje się na jego komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie list remarketingowych tych użytkowników i dostosowywanie do nich odpowiednich komunikatów reklamowych, które są następnie wyświetlane w sieci reklamowej Google (w tym w sieci wyszukiwania), a także w witrynach partnerskich Google.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu Google, zawsze można ją wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia: pod http://www.google.com/settings/ads.

 1. e) Facebook Advertising

Na naszych stronach internetowych używamy tak zwanego „Piksela Działań Odwiedzających“ portalu społecznościowego Facebook Germany GmbH, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg (Facebook). Za pomocą „Piksela Działań Odwiedzających ” możemy śledzić działania użytkowników po wyświetleniu reklamy lub po interakcji z reklamą na Facebooku (interakcja jest rozumiana jako kliknięcie lub obejrzenie reklamy video). Proces ten jest używany do oceny skuteczności reklam na Facebooku, do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Facebook przechowuje i przetwarza dane o wyświetleniach i interakcjach w taki sposób, aby możliwe było połączenie ich z odpowiednim profilem użytkownika oraz aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, wówczas można uniemożliwić przetwarzanie danych, ustawiając tzw. pliki cookie typu opt-out. W tym celu proszę kliknąć na następujący link: facebook opt out

 1. f) Bing Ads Universal Event Tracking

Używamy Universal Event Tracking z Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads ustawia plik cookie na Państwa komputerze, jeśli uzyskaliście Państwo dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Dzięki temu możemy zobaczyć, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (stronę konwersji). W szczególności dowiadujemy się, ilu użytkowników odwiedziło określoną stronę lub sekcję naszej witryny, jak długo użytkownicy pozostali w naszej witrynie i ile stron w naszej witrynie odwiedzili poszczególni użytkownicy.

Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w procesie śledzenia, można zmienić ustawienia dotyczące pliku cookie – na przykład przez ustawienie przeglądarki, które zasadniczo wyłącza automatyczne ustawienie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności i plików cookie używanych w Microsoft Bing, należy odwiedzić witrynę sieci Web Microsoft http://choice.microsoft.com/optout.

 1. g) Adform

Na naszej stronie www korzystamy z narzędzia Adform. To narzędzie wykorzystuje pliki cookies, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, poprawiać raporty o efektywności kampanii reklamowych lub unikać wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych reklam. Na podstawie ID pliku cookie Adform rejestruje, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone, a w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping mogą zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Według Adform pliki cookies tego narzędzia nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki stosowaniu tego narzędzia przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zewnętrznego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem Adform, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: dzięki dołączeniu tego narzędzia dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że wywołaliśmy określone treści na stronie internetowej lub kliknęliśmy w reklamę.

Wykorzystujemy Adform zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do wyświetlania spersonalizowanych reklam i w ogólnych celach związanych z badaniami rynkowymi.

Więcej informacji na temat wymienionego w tym ustępie narzędzia można znaleźć na stronie: https://site.adform.com/policies/policies-and-guidelines/

Z usług Adform można zrezygnować w różny sposób:

 • poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookies osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;
 • poprzez dezaktywację plików cookies dla Conversion Tracking, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookies z domeny https://site.adform.com
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony www.
 1. Media społecznościowe

Aby być w stałym kontakcie z naszymi klientami, komunikować się z zainteresowanymi stronami, jesteśmy obecni w poniższych mediach społecznościowych.

Dane odwiedzających portale społecznościowe są regularnie przetwarzane przez te portale do celów badań rynkowych i marketingowych. Wywołane treści mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, które z kolei mogą być wykorzystywane do reklam wewnątrz i na zewnątrz mediów społecznościowych. Zazwyczaj jest to możliwe dzięki plikom cookie przechowywanym na komputerze użytkownika.

Dane użytkowników serwisów społecznościowych mogą być również przechowywane przez dostawcę w inny sposób, zwłaszcza jeśli są oni zarejestrowani i zalogowani w serwisie społecznościowym.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6. ust. 1. zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odpowiednim medium społecznościowym oraz możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych (rezygnacja), należy skorzystać z poniższych linków, które odsyłają do informacji operatorów odpowiednich serwisów społecznościowych.

Prośby o informacje i wnioski dotyczące realizacji praw użytkownika należy kierować bezpośrednio do operatorów serwisów społecznościowych, ponieważ tylko oni mają dostęp do wszystkich danych użytkownika i mogą dostarczyć żądanych informacji lub podjąć odpowiednie działania.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ Ustawienie reklam/rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads,:

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/.; Konfiguracja reklamy i ustawień plików cookie jest możliwa za pośrednictwem Network Advertising Initiative pod http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance pod http://www.aboutads.info/ lub European Digital Advertising Alliance pod http://youronlinechoices.eu/.

– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de,

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich.

Podczas odwiedzania odpowiednich stron w mediach społecznościowych, a także poprzez wykorzystywanie narzędzi wskazanych w punkcie B3 c-f niniejszej Polityki prywatności, nasi partnerzy mogą przetwarzać dane użytkownika poza Unią Europejską. Europejskie prawo ochrony danych nie ma zastosowania w tych krajach, a egzekwowanie Państwa praw może być utrudnione.

 1. Korzystanie z naszych usług

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, np. jeżeli zostaną przekazane przy zamawianiu usług lub rejestracji na stronie internetowej, przy zamówieniu newslettera telefonicznie lub pocztą elektroniczną, podczas udziału w konkursach lub jeżeli dokonają Państwo oceny produktu na naszej stronie internetowej.

 1. a) Konto klienta

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, za pomocą którego będziemy mogli przechowywać Państwa dane w celu przyszłych rezerwacji, zakupów lub korzystania z innych naszych usług. Po utworzeniu konta w sekcji „Panel klienta”, wprowadzone dane zostaną zapisane w sposób odwołalny. W każdej chwili można zmienić dane wprowadzone w koncie klienta. W celu usunięcia swojego konta klienta, należy zwrócić się z wnioskiem na adres mailowy: esteclinicsalon@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie prowadzenia konta klienta jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

 1. b) Przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celu realizacji zamówień

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy administratorów, podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz klientów administratorów lub bezpośrednio na rzecz administratorów, w tym firmy świadczące usługi call center oraz podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, a także płatnicze odpowiedzialne za realizację płatności online.

 1. c) Przechowywanie i usuwanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę.

 1. d) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych może być w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez Este Clinic Paulina Majewska. Podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego zawsze jest dobrowolne.

 1. Marketing i badania rynkowe

Dane adresowe i zamówieniowe wykorzystujemy również do własnych celów marketingowych, takich jak spersonalizowany marketing bezpośredni i badania rynkowe. W tym zakresie można na przykład otrzymywać drogą pocztową informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO na podstawie uzasadnionego interesu w optymalizacji asortymentu produktów i usług administratorów oraz w umożliwieniu indywidualnych zapytań reklamowych. W sytuacjach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawę prawo telekomunikacyjne, działania marketingowe opieramy na Państwa dobrowolnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oparte jest o Państwa dobrowolną zgodę, taka zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody należy skontaktować się z nami, korzystając z adresu: esteclinicsalon@gmail.com

 1. Newsletter/Blog

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter. Newsletter informuje o aktualnych ofertach, nowych produktach, ofertach specjalnych i ekskluzywnych korzyściach oszczędnościowych w odniesieniu do towarów i usług z oferty Z Potrzeby Piękna. W ramach tej usługi, gromadzimy i przetwarzamy dodatkowe informacje (zwane łącznie „danymi użytkowymi”) na temat tego, czy otwierają Państwo newsletter, czy i jakie linki Państwo klikają i jakie tematy Państwa interesują, gdzie uzyskują Państwo dostęp do newslettera (na przykład w celu określenia najbliższego marketu na podstawie Państwa adresu IP), z jakiego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, z jakich innych ustawień urządzeń Państwo korzystają, czy i w jakim stopniu polecają Państwo zawartość newslettera w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz które z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo po kliknięciu linków w newsletterze. Przetwarzanie danych do celów realizacji i optymalizacji serwisu newslettera odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO oraz – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do świadczenia usługi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych jest optymalizacja usługi newslettera zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Do zarejestrowania niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo e-mail potwierdzający (podwójny opt-in). Subskrypcja newslettera wchodzi w życie dopiero po kliknięciu linku w e-mailu potwierdzającym. Jeżeli nie klikną Państwo linku w e-mailu potwierdzającym, rejestracja nie zostanie zakończona.

W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 30 dni, informacje podane podczas rejestracji zostaną automatycznie usunięte.

Ponadto zwracamy uwagę, że przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem takiego działania jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu można skorzystać z linku rezygnacji zamieszczonego na końcu każdego newslettera lub skontaktować się z nami, korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego w newsletterze na adres: esteclinicsalon@gmail.com. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera. Rezygnacja z subskrypcji nie ma wpływu na legalność przeprowadzonego do momentu rezygnacji przetwarzania danych.

 1. Ankiety/badania satysfakcji

W przypadku udziału w jednym z naszych badań satysfakcji klienta, podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez nas w celu optymalizacji naszej oferty oraz dla naszych własnych badań rynku i celów marketingowych. Badania satysfakcji przeprowadzają administratorzy za pośrednictwem call center. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest weryfikacja zadowolenia klientów z naszych usług oraz dążenie do poprawy ich jakości.

 • D. Możliwości kontaktu

Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne sposoby nawiązania z nami kontaktu i wysyłania do nas wiadomości. W szczególności można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku odpowiedniego kontaktu podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i numer telefonu) oraz zapytanie będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest sprawne i ustrukturyzowane zbieranie i przetwarzanie zapytań klientów, jak również zapewnienie jakości, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez naszych klientów. Usuwamy zgromadzone dane po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitym przetworzeniu zapytania klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli mają zastosowanie ustawowe obowiązki przechowywania.

 • E. Prawa osób, których dane dotyczą

Poniżej informujemy Państwa o prawach przysługujących Państwu w ramach RODO jako „osobie, której dane dotyczą”. Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu (art. 15 ust. 1, 2 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

W uzupełnieniu podsumowujemy kluczowe punkty praw osób, których dane dotyczą, pod RODO, w następujący sposób, przy czym niniejsza prezentacja nie rości sobie prawa do kompletności, a jedynie odnosi się do podstawowych cech praw osób, których dane dotyczą, w ramach RODO:

 • Prawo dostępu (włącznie z prawem potwierdzenia i prawami udostępnienia danych):  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz do następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które państwa dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  • w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, uzyskanie informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem.
 • Prawo do sprostowania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o niezwłoczne sprostowanie wszelkich nieścisłych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania:   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wymagać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo do usunięcia:  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, co do zasady i z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. wyjątek art. 17 ust. 3 RODO), żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, o ile zachodzi jedna z następujących przyczyn:
  • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami świadczonymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych:  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do utrzymywania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz że przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu procedur automatycznych.
  Wykonując swoje prawo do możliwości przekazania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do wycofania zgody:  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie aż do cofnięcia zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

Odrębna informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO

Ma Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że ze strony Z Potrzeby Piękna zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

W przypadku, gdy skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, regularnie wprowadzamy w życie przestrzeganie Państwa sprzeciwu poprzez jego odpowiednie odnotowanie w naszych bazach.

 • F. Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, lub mają ogólne pytania dotyczące ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: esteclinicsalon@gmail.com