umów wizytę skontaktuj się z nami +48 578 689 664
Polub nasz Fanpage na Facebook'u

O Klinice

zapraszamy do este-clinic

           Zarezerwuj online

Poznaj nas bli?ej

Jeste?my klinik?, która zajmuje si? pomoc? w odzyskiwaniu atrakcyjnej sylwetki nieinwazyjnymi zabiegami, za pomoc? najnowocze?niejszych obecnie dost?pnych technik.


Este-Clinic powsta?o w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowania rynku. Nasza oferta obejmuje innowacyjne zabiegi, dzi?ki którym ka?dy pacjent mo?e uzyska? sylwetk? tak?, jak? tylko zechce. To wszystko, dzi?ki wiod?cym, zaawansowanym technologicznie urz?dzeniom.

Stawiamy na rozwój i zawsze staramy si? by? o krok do przodu, dlatego systematycznie wzbogacamy nasz? ofert? o coraz to nowsze technologie w walce z niedoskona?o?ciami sylwetki. Jako pierwsi i jedyni w ?odzi dysponujemy najlepszym sprz?tem medycznym przeznaczonym do tego celu.

Ale to nie wszystko. Jako osoby znaj?ce Pa?stwa potrzeby, k?adziemy nacisk na komfort i dyskretn?, przyjazn? atmosfer?. Na najwy?szym poziomie dbamy o obs?ug? klienta i poczucie przebywania w miejscu, które tworzymy i rozwijamy w?a?nie dla Was.

Jeste?my elastyczni, bo wiemy, ?e ka?de cia?o ma inne potrzeby. Indywidualne podej?cie pozwala nam zaoferowa? wiele opcji modelowania sylwetki.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?