umów wizytę skontaktuj się z nami +48 578 689 664
Polub nasz Fanpage na Facebook'u

Depilacja laserowa

zapraszamy do este-clinic

           Zarezerwuj online

Laser diodowy VERSUS™  II

Urz?dzenie dedykowane jest do wyj?tkowo skutecznych zabiegów usuwania ka?dego rodzaju ow?osienia. W laserze tym zastosowano najnowsze osi?gni?cia techniki, aby zabiegi by?y maksymalnie bezpieczne, a przede wszystkim skuteczne.

laster-diodowyNiepowtarzalny system ProLens® gwarantuje emisj? ?ci?le skupionej wi?zki o d?ugo?ci fali 808 nm. Wi?zka ta niesie ze sob? ogromn? dawk? energii, a wnikaj?c w g??b skóry poch?aniana jest przez komórki barwnikowe w?osa. Dochodzi do wytworzenia bardzo wysokiej temperatury co prowadzi do denaturacji bia?ka – mieszek w?osowy zostaje zniszczony.

Wi?zka ProLens® maksymalizuje absorpcj? energii bezpo?rednio przyczyniaj?c si? do podniesienia uzyskiwanej temperatury w mieszkach w?osowych na poziomie nawet 60-65o C.

Kolejn? innowacj? jest zastosowanie emisji impulsowej wi?zki, co ma wiele zalet:
– pozwala u?y? znacznie wi?kszej mocy w impulsie , ni? w przypadku emisji ci?g?ej czyni?c zabiegi skuteczniejszymi
– p?ynnie regulowana jest cz?sto?? impulsów oraz przerwa mi?dzy nimi dzi?ki czemu odczucia klientów s? du?o bardziej ?agodne
– osi?gana moc maksymalna decyduje o g??boko?ci penetracji co ma bezpo?rednie prze?o?enie na efekty zabiegów

Niepodwa?aln? zalet? tego lasera jest te? niezawodny, wydajny i niepowtarzalny system ch?odzenia Cool Up.
Ch?odzona g?owica do -4oC, p?ynna regulacja cz?stotliwo?ci impulsu od 1 do 10 Hz oraz automatyczny dobór parametrów zdecydowanie obni?aj? ewentualne odczucia bólowe klientów do minimum.
Laser jest wyposa?ony w najlepszej jako?ci ameryka?sk? diod? DILAS – jest ona wykorzystywana w najbardziej znanych medycznych laserach.

Versus II posiada przejrzysty i u?atwiaj?cy dobór parametrów system FTS™ (Fitzpatrick Typ System), który wspomaga operatora w ustawianiu prawid?owych dawek ?wiat?a.

O czym warto wiedzie?

Przeciwwskazania:


– ci??a i okres karmienia piersi?,
– choroby nowotworowe,
– terapia hormonalna,
– cukrzyca,
– bielactwo,
– ?uszczyca,
– opryszczka aktywna,
– sk?onno?? do bliznowców i przebarwie?,
– zaburzenia krzepliwo?ci krwi,
– padaczka

Przeciwwskazania czasowe:


– ?wie?a opalenizna,
– przyjmowanie aspiryny i innych leków rozrzedzaj?cych krew,
– przyjmowanie witamin A lub E (przesta? za?ywa? ok. 5 dni przed zabiegiem),
– przyjmowanie zió? (dziurawiec, nagietek, sza?wia, skrzyp polny – przesta? u?ywa? 3 tyg. przed zabiegiem)
– wcze?niejsza depilacja przez wyrywanie woskiem lub depilatorem (przesta? depilowa? 1 mc przed zabiegiem),
– stosowanie kremu z Retinolem,
– stosowanie leków ?wiat?o-uczulaj?cych (Retinoidy, Tetracykliny, , Sulfonamidy),
– stosowanie leków przeciwgrzybiczych, przeciwbólowych i antybiotyków,
– stosowanie samoopalacza,
– peelingi mechaniczne,
– peelingi chemiczne,
– wype?niacze,
– stosowanie blokerów potu (Etiaxil),
– spo?ywanie alkoholu w ci?gu 24h przed zabiegiem,

Przygotowanie do zabiegu

– zgoli? w?osy dzie? lub dwa wcze?niej,
– skór? umy? i niczym nie smarowa? w dniu zabiegu,
– nie opala? skóry w solarium ani na s?o?cu (4 tyg. przed, w trakcie i po serii zabiegów),
– nie wyrywa? w?osów woskiem, pincet? i depilatorem (4-8 tyg.),
– skonsultowa? z lekarzem za?ywane leki (antybiotyki, leki antykoncepcyjne, przeciwbólowe, antydepresanty)

Post?powanie po zabiegu

– w dniu zabiegu nie stosowa? kosmetyków zawieraj?cych alkohol,
– przez trzy dni unika? basenu i sauny,
– w celu z?agodzenia stosowa? ma?? Alantal, Bepanthen, Pantenol lub ch?onne ok?ady,
– chroni? skór? przed s?o?cem (minimum miesi?c po zabiegu),
– u?ywa? kremów z wysokim filtrem,
– nie stosowa? kosmetyków z?uszczaj?cych minimum dwa tygodnie po zabiegu.